gtech.com.vn
  
 

Máy kiểm tra độ cứng bút chì dùng mô tơ Elcometer 3086

Bookmark and Share

Mô tả


Các dụng cụ kiểm tra độ cứng but chì dạng truyền thống có thể bị giới hạn bởi 02 hệ số là khả năng sử dụng nhiều lần và khả năng lặp lại, tính đồng nhất về tốc độ dịch chuyển và lực đều do người dùng theo cách thủ công.

Thiết bị kiểm tra độ cứng bút chì tự động Elcometer 3086, sử dụng phương pháp kiểm tra tương tự và nguyên tắc của thiết bị Elcometer 501 là dịch chuyển đồng đều và độc lập hoàn toàn với người dùng.

 

Mo tơ điều khiển thiết bị tại một hằng số không đổi, tốc độ đồngnhất trên mặt phẳng sơn phủ, người dùng đặt một lực xác định từ 0 - 10N (0 - 2.25lbF)

Sử dụng gá đỡ đầu nút chì, các đầu bút chì có nhiều độ cứng khác nhau có thể nhanh chóng thay đổi để xcas định độ cnwgs màng sơn.

Được sản xuất từ nhôm mạ, Elcometer 3086 có hành trình đi thẳng (chương pháp đơn giản) hoặc lùi (phương pháp lồi lõmtheo yêu cầu.

elcometer-3086-motorised-pencil-hardness-tester

Đặc điểm kỹ thuật

Part Number Description
UK 240V EUR 220V US 110V
K0UK3086M001 K0003086M001 K0US3086M001 Elcometer 3086 Motorised Pencil Hardness
Dimensions 280 x 140 x 240mm (11 x 5.5 x 9.4")
Weight 3.8kg (8.4lb)
Certificate available Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability.
Packing List Elcometer 3086, lead holder, lead set (14 cases of leads, grades 6H to 6B), positioning block, abrasive sharpener, abrasive paper and operating instructions
Elcometer 3086 Motorised Pencil Hardness


Can be used in accordance with:
ASTM D 3363, BS 3900 E19, ECCA T4, EN 13523-4, ISO 15184, JIS K 5600-5-4

Standards in grey have been superseded but are still recognised in some industries

Phụ kiện

KT003084P220 Spare Lead Holder  
KT003084P001 12 Hardness Leads (6B) KT003084P008 12 Hardness Leads (F)
KT003084P002 12 Hardness Leads (5B) KT003084P009 12 Hardness Leads (H)
KT003084P003 12 Hardness Leads (4B) KT003084P010 12 Hardness Leads (2H)
KT003084P004 12 Hardness Leads (3B) KT003084P011 10 Hardness Leads (3H)
KT003084P005 12 Hardness Leads (2B) KT003084P012 10 Hardness Leads (4H)
KT003084P006 12 Hardness Leads (B) KT003084P013 10 Hardness Leads (5H)
KT003084P007 12 Hardness Leads (HB) KT003084P014 10 Hardness Leads (6H)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG TOÀN CẦU (GTECH SYSTEMS., JSC)
Địa chỉ: Phòng 107-Tòa nhà A - Tổ 51- Ngõ 270 - Đường Trung Kính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 84-24-37820054/ Fax: 84-24-37820964/ Email: info@gtech.com.vn; Sales@gtech.com.vn; www.gtech.com.vn